Functional gastrointestinal disorder

Co jsou funkční gastrointestinální (trávicí) poruchy?

Pokud se zažívací potíže opakují a příznaky vás trápí velmi často, může to mít obrovský dopad na kvalitu vašeho každodenního života.

Návštěva lékaře a konzultace problémů může být frustrující, protože není vždy možné určit jasnou diagnózu.

Pokud lze vyloučit organické příčiny, jako jsou potravinová intolerance nebo chronická zánětlivá onemocnění střev, může být diagnózou funkční gastrointestinální porucha (FGID) – také nazývaná jako porucha osy střevo-mozek. Funkční poruchy mohou postihnout kteroukoli část zažívacího traktu, i když nejběžnějšími formami jsou funkční dyspepsie (FD) postihující žaludek a syndrom dráždivého tračníku (IBS, irritable bowel syndrome) postihující střevo. Příznaky u jednotlivých pacientů se mohou lišit, ale mnoho pacientů s funkční dyspepsií také trpí syndromem dráždivého tračníku a naopak. Ačkoli příčiny nejsou dosud plně objasněny, je dobře známo, že faktory jako prodělané infekce, genetika, nerovnováha střevního mikrobiomu a intolerance některých potravin nebo výživa hrají důležitou roli při vzniku gastrointestinálních poruch.

40%

40 % světové populace trpí FGID1

people

Nejčastější jsou funkční dyspepsie a syndrom dráždivého tračníku2

calender

Syndrom dráždivého tračníku (IBS) je druhou hlavní příčinou pracovní neschopnosti a absence ve škole (nejčastější je nachlazení).3

Jaké jsou příznaky a odkud pocházejí?

Funkční trávicí potíže (FGID) zahrnují řadu různých příznaků, kterými mohou být:

 • Bolest břicha
 • Nadýmání
 • Plynatost
 • Mírné křeče
 • Časná sytost a pocit plnosti po jídle
 • Nevolnost a pocity na zvracení
 • Pálení žáhy
 • Říhání  
 • Zvracení
 • Průjem
 • Zácpa

Některé symptomy jsou specifické pro funkční dyspepsii (FD) nebo syndrom dráždivého tračníku (IBS), ale mnoho z nich se může vyskytnout u obou. Ve skutečnosti asi jedna třetina lidí s FD trpí také IBS a naopak.4

Pro funkční trávicí poruchy (FGID) jsou typické 3 hlavní mechanismy: porucha gastrointestinální motility (pohyblivosti svalů zažívacího ústrojí), viscerální hypersenzitivita (citlivost na bolest a tlak uvnitř orgánů) a porucha autonomního nervového systému (nervové dráhy v zažívacím traktu se stanou vnímavějšími k podráždění, což vede k nadměrné reaktivitě a výsledkem je zesílení bolesti).

Porucha gastrointestinální motility se týká svalové aktivity zažívacího traktu. Svalové stahy jsou pomalejší nebo naopak rychlejší než normálně a mohou způsobovat bolest. Navíc se díky FGID stávají nervy zažívacího traktu citlivějšími na bolest – rozvíjí se viscerální přecitlivělost – takže i normální svalové kontrakce během trávení nebo nadýmání jsou vnímány intenzivněji jako nepohodlí nebo dokonce bolest. Narušení osy mozek-střevo, tedy komunikace mezi nervovým systémem a vnitřními orgány, může také vést ke zvýšené bolesti a střevním potížím, které mohou být zhoršeny fyziologickými faktory, jako jsou extrémní emoce a stres.

1. Sperber A et al. Worldwide Prevalence and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders, Results of Rome Foundation Global Study. Gastroenterology. 2021 Jan;160(1):99-114.e3. doi: 10.1053/j.gastro.2020.04.014. Epub 2020 Apr 12.

2. https://www.med.unc.edu/ibs/patient-education/what-are%20fgimds/#:~:text=Functional%20gastrointestinal%20disorders%20(FGIDs)%20can,not%20structural%20or%20biochemical%20abnormalities

3. Fallah M, Pourrasouli Z, Ghasemipour R, Heidarzadeh A, Joukar F, Hammami P, et al. Irritable bowel syndrome (IBS) prevalence in medical students of Gilan University of Medical Sciences. Govaresh. 2006;11:7–11.

4. Rasmussen et al. Overlap of symptoms of gastrooesophageal reflux disease, dyspepsia and irritable bowel syndrome in the general population. Scand J Gastroenterol, 2015.50(2): 162-169

Teaser Suffer from gastrointestinal complaints?

Zjistěte, jak Gaspan® funguje a jak vám může tento rostlinný lék pomoci.

Teaser Ouch! Abdominal pain can get quite uncomfortable

Zjistěte, co spouští bolesti břicha a co s tím můžete dělat.

Teaser The gut-brain connection

Náš mozek a zažívací ústrojí jsou úzce propojeny. Trávení tak může ovlivňovat naše pocity a naopak, například stres může ovlivňovat zažívání.